For students

Tematy prac dyplomowych

prof. dr hab. Andrzej Katrusiak

Wysokociśnieniowy rozdział enancjomorfów z racematu

Kierunki studiów:

 • chemia i inżynieria materiałów specjalnego przeznaczenia
 • chemia materiałowa
 • Chemistry

Typ pracy:

 • licencjacka
 • inżynierska
 • magisterska
 • doktorska

Fraktalne kryształy i fraktalne przemiany fazowe ciał stałych

Kierunki studiów:

 • chemia i inżynieria materiałów specjalnego przeznaczenia
 • chemia materiałowa

Typ pracy:

 • licencjacka
 • magisterska
 • doktorska

Kompleksy z przeniesieniem ładunku w wysokich ciśnieniach

Kierunki studiów:

 • chemia i inżynieria materiałów specjalnego przeznaczenia
 • chemia materiałowa

Typ pracy:

 • licencjacka
 • magisterska

Krystalizacja wysokociśnieniowa

Kierunki studiów:

 • chemia i inżynieria materiałów specjalnego przeznaczenia
 • chemia materiałowa
 • chemia aplikacyjna

Typ pracy:

 • licencjacka
 • magisterska

prof. UAM dr hab. Marcin Podsiadło

Wysokociśnieniowa krystalizacja i badania strukturalne prostych związków chemicznych

Kierunki studiów:

 • chemia
 • chemia materiałowa

Typ pracy:

 • licencjacka
 • magisterska

dr Szymon Sobczak

Syntezy nowych materiałów supramolekularnych pod wpływem wysokiego ciśnienia

Kierunki studiów:

 • chemia
 • chemia aplikacyjna
 • chemia materiałowa
 • Chemistry

Typ pracy:

 • licencjacka
 • inżynierska
 • magisterska
 • doktorska

Badania właściwości strukturalnych i optoelektronicznych barwników organicznych

Kierunki studiów:

 • chemia i inżynieria materiałów specjalnego przeznaczenia
 • chemia materiałowa
 • chemia aplikacyjna

Typ pracy:

 • licencjacka
 • inżynierska
 • magisterska

Astromineralogia – w poszukiwaniu pozaziemskich minerałów

Kierunki studiów:

 • chemia
 • chemia materiałowa
 • chemia aplikacyjna
 • Chemistry

Typ pracy:

 • licencjacka
 • inżynierska
 • magisterska

Reakcje w wysokim ciśnieniu – nowe podejście do zielonej chemii

Kierunki studiów:

 • chemia
 • chemia materiałowa
 • chemia aplikacyjna
 • Chemistry

Typ pracy:

 • licencjacka
 • inżynierska
 • magisterska

dr Anna Olejniczak

Zastosowanie różnych metod rekrystalizacji pochodnych triazolopirydazyny

Kierunki studiów:

 • chemia

Typ pracy:

 • licencjacka