Grants

M.Sc. Aleksandra Półrolniczak

Examination of sorption abilities and pressure-induced effects on 4,4′- azo(bis)pyridine based metal-organic frameworks

Badanie zdolności sorpcyjnych i efektów indukowanych ciśnieniem w sieciach metaloorganicznych opartych na 4,4′-azo(bis)pirydynie

PRERUDIUM 18, project no. 2019/35/N/ST5/01838 by National Science Centre Poland
From July2020 till July 2023

M.Sc. Paulina Ratajczyk

W poszukiwaniu wydajniejszych organicznych materiałów fotowoltaicznych – od modyfikacji chemicznych po wpływ warunków ekstremalnych

Diamentowy Grant 9, project no. 0160/DIA/2020/49 by Polish Ministry of Education and Science 
From November 2020 till November 2024

Prof. UAM dr hab. Marcin Podsiadło

The simplest aliphatic hydrocarbons and their derivatives at extreme condition

Najprostsze węglowodory alifatyczne i ich pochodne w warunkach ekstremalnych

OPUS 19, project no. 2020/37/B/ST4/00982 by Polish Ministry of Education and Science 
From February 2021 till September 2024
 

Prof. dr hab. Andrzej Katrusiak

Development of new high entropy nitrides composites synthesized at high pressure and temperature

Opracowanie nowych wysoko-entropowych kompozytów z azotkami wytwarzanych w warunkach wysokiego ciśnienia i temperatury

OPUS 21 project no. 2021/41/B/ST/803758 by National Science Centre Poland
From February 2022 till February 2025